Hospitality & Hotel Security Course

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί μια παγκόσμια αύξηση των καταστροφικών γεγονότων όπως εγκληματικότητα, τρομοκρατικές επιθέσεις, φυσικές καταστροφές κ.α. Καταστάσεις οι οποίες προβληματίζουν και φοβίζουν τους ανθρώπους, αυξάνοντας παράλληλα τις απαιτήσεις τους για μεγαλύτερη ασφάλεια στα ταξίδια και την διαμονή τους σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Αυτή η τάση για υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα των ξενοδοχείων, όπου η ασφάλεια θα πρέπει να παραμένει διακριτική και μέσα στα πλαίσια και την φιλοσοφία της φιλοξενίας που ένα ξενοδοχείο πρεσβεύει,  δημιουργούν την ανάγκη για μια διαφορετική προσέγγιση και σχεδιασμό των διαδικασιών και πρωτοκόλλων ασφαλείας σε  σχέση με άλλους τομείς που η ασφάλειας όσο πιο έντονη παρουσία έχει τόσο πιο αποτελεσματική μπορεί να θεωρηθεί.

Ευθύνη λοιπόν κάθε ξενοδοχείου είναι να παρέχει ολοκληρωμένη, αποτελεσματική και διακριτική ασφάλειας σε πελάτες, προσωπικό και επισκέπτες. Μια δύσκολη διαδικασία αν αναλογιστούμε το μέγεθος ενός ξενοδοχείου που αποτελείτε από δεκάδες δωμάτια, διάδρομους, εξωτερικούς χώρους, βοηθητικούς χώρους, πολλές εισόδους και τεράστιο αριθμό ανθρώπων που συνεχώς αλλάζει.  Με την κλίμακα δυσκολίας σε θέματα  ασφάλειας να αυξάνει στις περίπτωσης VIP’s πελατών και μελών των οικογενειών τους.

Η Krav Maga Science και ο επικεφαλής εκπαιδευτής της Βασίλης Πετρίδης, δημιούργησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας ξενοδοχείων.  Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την αυτοπροστασία του προσωπικού ασφαλείας, την προστασία των πελατών, του προσωπικού και των επισκεπτών,  την πρόληψη,  αναγνώριση και αντιμετώπιση κινδύνων και περιστατικών βίας και την συνοδεία και ασφάλεια των VIP’s.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερα αυτοτελή εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ένα θεωρητικό και τρία πρακτικά. Στην συνέχεια και από την στιγμή που θα ολοκληρωθεί το πρώτο πρακτικό σεμινάριο,  υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας με σκοπό την συνεχή εκπαίδευση, ενημέρωση, επανάληψη της διδαχθείσας ύλης,  επεξεργασία σεναρίων και προβληματικών καταστάσεων,  την βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την εξάλειψη του φαινομένου της ρουτίνας  του προσωπικοί ασφαλείας.

Πιο αναλυτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα έξης: 

 

Θεωρία

(Διάρκεια 6-8 ώρες 1-2 μέρες, Μεγ. Αριθμός ατόμων 20)

 • Ευθύνες και καθήκοντα του τμήματος ασφαλείας ξενοδοχείου.

 • Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλεια σε ένα ξενοδοχείο

 • Συνέπειες ελλιπούς ξενοδοχειακής ασφαλείας

 • Από τι κινδυνεύει ένα ξενοδοχείο

 • Παράμετροι αποτελεσματικής ξενοδοχειακής ασφάλειας

 • Αποτελεσματικά πρωτόκολλα ασφαλείας ξενοδοχείων

 • Απαραίτητες γνώσεις του προσωπικού ασφαλείας

 • Παράμετροι αποτελεσματικού φύλακα

 • Εμπόδια στην αποτελεσματική ξενοδοχειακή ασφάλεια       

 • Ανάλυση κινδύνων και επαγρύπνηση προσωπικού ασφαλείας

 • Χρόνοι αντίδρασης και Time Line κινδύνου 

 • Εκπαίδευση στην σωστή χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας

 • Προσέγγιση και αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων και κινδύνων

 • Ανάλυση POA (Position Of Advantage)

 • Αναλογία κινδύνου και  αντίδρασης φύλακα (Use Of Force Continuum)

 • Ανάλυση της γλώσσας του σώματος και ύποπτων/ επιθετικών συμπεριφορών

 • Παθητική αυτοάμυνα και αποκλιμάκωση

 • Τακτικός τρόπος σκέψης φύλακα

 • Ανάλυση του νόμου του Hicks σε σχέση με την ασφάλεια

 • Θεμελιώδεις αρχές της αυτοάμυνας

 • Ανάλυση της λειτουργίας του ανθρώπου υπό συνθήκες έντονου stress (Fight / Flight Effect)    

 • Νομοθεσία

   

Basic Level Self Defense Training
(Διάρκεια 10-12 ώρες, 3-12 μέρες, Μεγ. Αριθμός ατόμων 20)  

 • Στάσεις/θέσεις σώματος φύλακα

 • Εκμάθηση βασικών επιθέσεων με χέρια και πόδια 

 • Βασικές τεχνικές πρόληψης επιθέσεων κατά του προσωπικού ασφαλείας

 • Αντιμετώπιση σπρωξίματος/τραβήγματος φύλακα

 • Αντιμετώπιση πιασιμάτων φύλακα από τα χέρια ή τα ρούχα

 • Αντιμετώπιση επίθεσης με σκοπό τον  πνιγμό

 • Αντιμετώπιση επίθεσης με σκοπό το κεφαλοκλείδωμα

 • Αντιμετώπιση ευθειών και περιφερικών χτυπημάτων κατά του φύλακα

 • Αντιμετώπιση βασικών απειλών και επιθέσεων από αιχμηρά αντικείμενα

 • Αφοπλισμός μπροστινής απειλής από πυροβόλο όπλο χειρός

 • Χρήση του εξοπλισμού ως όπλο

 • Χρήση καθημερινών αντικειμένων ως όπλα

 • Πρακτική εξάσκηση στην αποκλιμάκωση
   

 

Intermediate Level Self Defense Training
(Διάρκεια 10-12 ώρες, 3-12 μέρες, Μεγ. Αριθμός ατόμων 20) 

 • Αντιμετώπιση πολλαπλών επιτιθέμενων

 • Έλεγχος και ακινητοποίηση υπόπτου

 • Τεχνικές συνοδείας υπόπτου και απομάκρυνση

 • Διαδικασίες ομαδικής προσέγγισης

 • Αντιμετώπιση επιθέσεων στο έδαφος

 • Αφοπλισμοί πυροβόλων οπλών

 • Αντιμετώπιση επίθεσης με ρόπαλο      
   

 

Advance Level (Ανάλυση περιπτώσεων)
(Διάρκεια 10-12 ώρες, 3-12 μέρες, Μεγ. Αριθμός ατόμων 20) 

 

 • Πρακτική εξάσκηση σε διαφορετικά σενάρια και κινδύνους

 • Αντιμετώπιση ατόμου υπό την επήρεια ουσιών

 • Αντιμετώπιση αρπαγής / απαγωγής

 • Αντιμετώπιση καυγάδων και ξυλοδαρμών τρίτων

 • Αντιμετώπιση οικογενειακών συμπλοκών

 • Αντιμετώπιση απόπειρας αυτοκτονίας  

 • Αντιμετώπιση ομηρίας

 • Αναγνώριση και αντιμετώπιση τρομοκρατικής επίθεσης

 • Active shooter

 • Προστασία 3ου πρόσωπου  (VIP Bodyguarding)   
   

 

Αυτοάμυνα/Krav Maga
Fictional Transformation Training

(Διάρκεια 1-1,5 ώρες, συχνότητα 1-2 μέρες/ εβδομάδα, Μεγ. Αριθμός ατόμων 20
 

Το FTT είναι ένας συνδυασμός παραδοσιακής εκπαίδευσης στην Αυτοάμυνα/Krav Maga, με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού, συνδεόμενα με την νευροεπιστήμη της μάθησης. Σκοπός της μεθόδου είναι να μεταμορφώσουμε το προσωπικό ασφαλείας, προσφέροντας του νέες δεξιότητες και ικανότητες που θα το βοηθήσουν στην αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των τεχνικών και τακτικών ασφαλείας, αυτοπροστασίας και αυτοάμυνας που απαιτεί το ξενοδοχείο.  Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος μπορεί να βαλτώσει τους χρόνους αντίδρασης, την μυϊκή δύναμη, την φυσική κατάσταση, την διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών και να βοηθήσει σημαντικά  στην αντιμετώπιση της ρουτίνας του προσωπικού ασφαλείας.  Το FTT παράλληλα προπονεί με συνεχείς επαναλήψεις τις τεχνικές και τακτικές της Αυτοάμυνας/ Krav Maga ώστε το προσωπικό να είναι συνέχεια προετοιμασμένο και ενεργό.

Ημερομηνίες & Ώρες  Kid's Instructor Course:

Κατόπιν συνεννόησης

Τόπος Διεξαγωγής:

Κεντρική σχόλη Krav Maga Science Αθηνάς ή/και ο χώρος του Ξενοδοχείου 

Ισραηλινή Πιστοποίηση:

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το Course, έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιηθούν και από την ισραηλινή ομοσπονδία Elite Krav Maga Federation.  

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνηση ή δήλωση συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα της Krav Maga Science

211 4040394 και 6972114778 ή να αποστέλλετε Email στο: kravmagascience@gmail.com.

 • Facebook
Krav Maga Science HQ Greece
Agiou Dimitriou 309 & Psiloriti 2 - Agios Dimitrios -  17342
Tel.: +30 211 4040394  Email: kravmagascience@gmail.com